Loading…

Uwalniamy potencjał polskich firm i instytucji na geopolitycznej mapie świata.

Poznaj ISG2
  • 0

Instytut Strategii Gospodarczych i Geopolitycznych

Gospodarka, Geopolityka, Innowacyjność. Debata.

Instytut Strategii Gospodarczych i Geopolitycznych to stowarzyszenie, które przez swoją działalność inspiruje do debaty na tematy ważne z punktu widzenia rozwoju nauki, gospodarki i innowacyjności w otaczającej nas globalnej rzeczywistości. Naszą misją jest popularyzacja najważniejszych zagadnień związanych z gospodarką, inspirowanie nowymi możliwościami biznesowymi związanymi z rozwojem technologii.

 

IDEA ISG2Naszym działaniom przyświecają konkretne wartości

Apolityczność

Mimo, że podejmujemy trudne tematy gospodarcze i geopolityczne nie angażujemy się w układy polityczne i jesteśmy bezstronni w polityce wyborczej. Jesteśmy otwartą platformą dla sensownej i produktywnej dyskusji między liderami ze środowisk akademickich, rządowych, społeczeństwa obywatelskiego i przemysłu.

 

Niezależność

Dążymy do niezależności i autonomii działań. Pozyskujemy kapitał zewnętrzny, aby wesprzeć naszą pracę, ale nie akceptujemy finansowania, które wpłynęłoby na naszą zdolność do wykonywania pracy wolnej od zewnętrznych zakłóceń. Zaciekle chronimy niezależności naszych działań.

Różnorodność

Uważamy, że jakość każdego wysiłku intelektualnego poprawia się, gdy uczestnicy odzwierciedlają różnorodność w najszerszym tego słowa znaczeniu. Jesteśmy zaangażowani w poszukiwanie informacji, doświadczeń i obaw ludzi z różnych grup etnicznych, warstw społeczno-ekonomicznych oraz osób o odmiennych poglądach politycznych.

Międzynarodowy charakter

Staramy się patrzeć na problemy i szanse z perspektywy odzwierciedlającej zarówno lokalne jak i szersze punkty widzenia, angażując w swoją misję zewnętrzne organizacje i zapraszając do debaty osoby reprezentujące odmienne kultury i regiony świata. Nasza identyfikacja wizualna obrazuje kontur Polski w otoczeniu wszystkich kontynentów.

Innowacyjność

Mając świadomość trwającej rewolucji przemysłowej, kładziemy szczególny nacisk na innowacyjność zarówno w naszych działaniach jak i oddając jej należne miejsce w tematyce organizowanych przez nas wydarzeń. Dokładamy wszelkich starań, aby popularyzować wiedzę o szansach i przewagach nowych technologii, jednocześnie  zwracając szczególną uwagą na idące za nimi zagrożenia dla świata i wolności człowieka.

PROJEKTY INSTYTUTURealizując naszą misję i wizję organizujemy i wspieramy ważne wydarzenia

Forum G2 - Gospodarka i Geopolityka

Podejmując ambitne wyzwania i chcąc przeradzać oryginalne pomysły w rzeczywistość powołaliśmy do życia projekt „Forum G2”. To ogromne przedsięwzięcie i interesujące wydarzenie dla ludzi nowoczesnej myśli gospodarczej i geopolitycznej. Zebranie wyjątkowych ...

Czytaj więcej

Forum U25

Mając świadomość jak ważne dla rozwoju świata są młode pokolenia, chcemy oddać głos obecnej młodzieży licealnej i akademickiej i poznać jej wizję świata. Dzięki współpracy z organizacjami działającymi przy szkołach średnich ...

Czytaj więcej

Forum dialogu wschodniego

Więcej informacji już wkrótce.

Czytaj więcej

Zróbmy wspólnie coś wielkiego.

Jeżeli podzielasz nasze idee i wartości i chcesz z nami współpracować, skontaktuj się z nami.

© 2020 ISG2 - Instytut Strategii Gospodarczych i Geopolitycznych