Loading…

Wartości, którymi się kierujemy

Apolityczność

Mimo, że podejmujemy trudne tematy gospodarcze i geopolityczne nie angażujemy się w układy polityczne i jesteśmy bezstronni w polityce wyborczej. Jesteśmy otwartą platformą dla sensownej i produktywnej dyskusji między liderami ze środowisk akademickich, rządowych, społeczeństwa obywatelskiego i przemysłu.

 

Różnorodność

Uważamy, że jakość każdego wysiłku intelektualnego poprawia się, gdy uczestnicy odzwierciedlają różnorodność w najszerszym tego słowa znaczeniu. Jesteśmy zaangażowani w poszukiwanie informacji, doświadczeń i obaw ludzi z różnych grup etnicznych, warstw społeczno-ekonomicznych oraz osób o odmiennych poglądach politycznych.

Innowacyjność

Mając świadomość trwającej rewolucji przemysłowej, kładziemy szczególny nacisk na innowacyjność zarówno w naszych działaniach jak i oddając jej należne miejsce w tematyce organizowanych przez nas wydarzeń. Dokładamy wszelkich starań, aby popularyzować wiedzę o szansach i przewagach nowych technologii, jednocześnie  zwracając szczególną uwagą na idące za nimi zagrożenia dla świata i wolności człowieka.

Niezależność

Dążymy do niezależności i autonomii działań. Pozyskujemy kapitał zewnętrzny, aby wesprzeć naszą pracę, ale nie akceptujemy finansowania, które wpłynęłoby na naszą zdolność do wykonywania pracy wolnej od zewnętrznych zakłóceń. Zaciekle chronimy niezależności naszych działań.

Międzynarodowy charakter

Staramy się patrzeć na problemy i szanse z perspektywy odzwierciedlającej zarówno lokalne jak i szersze punkty widzenia, angażując w swoją misję zewnętrzne organizacje i zapraszając do debaty osoby reprezentujące odmienne kultury i regiony świata. Nasza identyfikacja wizualna obrazuje kontur Polski w otoczeniu wszystkich kontynentów.

Zróbmy wspólnie coś wielkiego.

Jeżeli podzielasz nasze idee i wartości i chcesz z nami współpracować, skontaktuj się z nami.

© 2020 ISG2 - Instytut Strategii Gospodarczych i Geopolitycznych